Tamtron Systems Oy tegevused on baseerunud ISO 9001 kvaliteedi süsteemile. Süsteem rakendus mitu aastat tagasi. Kvaliteedi süsteem on kinnitatud volitatud sertifitseerija Oy Inspecta poolt.

CERTFIC

ISO902[1]

CELOGO[1]

Tamtron Systems Oy mitteautomaat kaalud omavad EU tüübikinnitust.

Tamtron Systems Oy`l on õigus teha EU esmataatlust vastavalt nõukogu juhendile 90/384/EEC mitte automaatsetel kaalumisvahenditel.

Kõik kaalusüsteemid ja selle komponendid peavad enne kohale toimetamist läbima kvaliteedi kontrolli ,nii saame garanteerida kõrgekvaliteetseid tooted vastavalt kliendi vajadustele.