Kaalusildade pikkus ja võimsus valitakse vastavalt kasutus eesmärgile. Standardpikkused on 12,18 ja 24 meetrit. Spetsiaalsõidukite jaoks valmistame ka eritellimusega kaalusildu, mille pikkused ja laiused vastavad kliendi erivajadustele. Tavalise veoauto kaalumiseks vajaliku kaalusilla pikkus on 12 m, poolhaagisega autosid kaalutakse 18 -meetrisel kaalusillal ja autoronge 24 meetri pikkusel kaalusillal.

Kaalud paigaldatakse alati viisil, mis kõige paremini vastab kliendi vajadustele. Variante on kolm: maapealne paigaldamine, ühelt küljelt avatud paigaldamine, peitpaigaldamine maapinna tasemele. Tänu suurtele kogemustele ja tootearengule laabub paigaldamisprotsess sujuvalt : paigalamine kestab sõltuvalt kaalu tüübist 1-5 päeva.

Meie sortimendi hulgast leidub kõikide vajadustele vastav autokaal, alates jäätmete kaalumisest kuni puidu vastuvõtuni : Scalex 1000 kaalusild on valmistatud terasest, Scalex 1001 kaalusild raudbetoonist ning Scalex DW600 on teljekaal liikuvate autode kaalumiseks. Kõik kaalutüübid on ohutud ja kasutajasõbralikud ning võimalik varustada muuhulgas kaalusilla soojenduse ja piiretega. Kasutatav kaalutüüp sõltub maastikutingimustest, kaalutavatest sõidukitest ja kaalu kasutamistingimustest.

Autokaaludel on universaalne, kõikiges EL maades pädev EL-tüübikinnitus ning rahvusvaheline tüübikinnitus mitmetes eri riikides.

Scalex DW600 on lihtsalt kasutatav autokaal, millega kaalutakse liikuvat autot telghaaval. Autoga sõidetakse üle kaalusilla, mille käigus automaatselt kaalutakse kõik teljed eraldi. Teljekaalud liidetakse ja nii saadakse auto kogukaal. Seadmestik väljastab üksikud teljekaalud ja kogukaalu.
Korrosioonikaitsega teraskonstruktsiooniga kaalusilla standardsuurus on 3,0 X 0,8 m. Scalex DW600 paigaldatakse madalale betoonalusele, mida on kerge teisaldada koos kaaluga. Scalex DW600 on ehitatud vastu pidama ka karmides tingimustes.

Kaal Scalex 1000 koosneb 1-4 terasest valmistatud sillaelemendist. Kaalu kogu kaalu pikkuse võib valida vastavalt vajadusele, alates 8 kuni 24 meetrini.
Kaalutüüpi Scalex 1000 on võimalik paigaldada kõigil kolmel viisil, aga soovitame maapealset paigaldust, sest siis jääb ära kaaluvundamendi süvendi kaevamine. Paigaldamine toimub kerge konstruktsiooniga betoonplaadile, mis on varustatud terasest tugiplaatidega.

Kaal Scalex 1000P koosneb 1-2 terasest valmistatud sillaelemendist. Kaalu kogu pikkuse võib valida vastavalt vajadusele, alates 8 kuni 24 meetrini.
Kaalutüüp Scalex 1000P on varustatud terasest alusraamiga . Kaalu saab paigaldada otse tihendatud pinnasele või asfaldile .Kaal on teisaldatav ,kaalu ümberpaigutamine uude asukohta on võimalik teostada ühe päevaga.

Scalex 1001 koosneb 1-4 raudbetoonist valmistatud sillaelemendist. Standardsed sillapikkused varieeruvad vahemikus 8-24 m. Ka see sillatuup võimaldab kõiki kolme paigaldamisviisi, kuid soovitame maapealset paigaldamist. Paigaldus on võimalik teostada hõlpsasti ja kiiresti ka nn valmisalusele ehk tehases valmistatud mooduleid kasutades.